Pomoc psychologiczna

Psychoedukacja- udzielam wsparcia i przekazuję wiedzę na temat konkretnej życiowej sytuacji czy też potrzeby. W zakresie psychologii rozwojowej problem może dotyczyć rozwoju człowieka od okresu prenatalnego po adolescencję. Psychoedukacja może również dotyczyć sytuacji sprawdzenia zachowania naszych dzieci bądź bliskich i określenia czy są one w normie; wskazuje także informacje czy prawidłowo rozumiemy ich działania.

To także wiedza o rozwoju swoich dzieci. Posiadając tę wiedzę możemy bezpiecznie przeprowadzić dziecko przez wszystkie etapy jego rozwoju, a w konsekwencji sprawić, iż będzie ono szczęśliwym dorosłym.

Psychologia zdrowego człowieka – służę pomocą w sytuacjach, gdy zastanawiają się Państwo czy podjęte działania są racjonalne, a zachowania w normie. Spotkania ze mną zwiększają samoświadomość i stanowią cenne źródło wiedzy o sobie.

Zapraszam na spotkanie – jako osoba bezstronna wytłumaczę szczegóły Twojej osobowości, temperamentu, a także przedstawię wszelkie zagrożenia zdrowotne  i ustalę zdrowy styl życia. Wspólnie wypracujemy bezpieczną strategię działania i pracy. Razem ze mną dokonasz ważnych, kluczowych dla Ciebie zmian; wskażę  nowe schematy działania oraz pomogę zmienić Twoje codzienne zachowania.