Konsultacje, Terapia par, małżeństw, rodzin

Przyczyn kryzysu w związku może być wiele. Ważne, aby podczas konsultacji, spotkań uświadomić sobie, co spowodowało problemy w związku, bowiem to pierwszy etap do zmian – naszą rolą jest pomoc w ich zrozumieniu i facylitacja procesu terapii, aby znaleźć wspólnie dla danej pary odpowiednie rozwiązania. Proces terapii dla par ukierunkowuję w taki sposób, aby na nowo zbudować bezpieczną, trwałą wieź miedzy partnerami przekładającą się na satysfakcjonującą relacje. Podczas pracy para otrzymuje konkretne narzędzia, wskazówki służące rozwiązaniu zarówno tych zadawnionych, jak i bieżących problemów.

Eksplorujemy wspólnie także problem na poziomie emocjonalnym z perspektywy obydwojga partnerów, bowiem zmiana emocjonalna jest niezbędnym czynnikiem koniecznym, aby osiągnąć trwałe efekty. Dzięki indywidualnemu podejściu  i podejmowaniu konkretnych, realnych działań dajemy możliwość głębokiego poznania siebie, swoich emocji oraz potrzeb – to doskonały początek procesu naprawy związku.