O mnie

Sylwia Kwiatkowska

Biegły psycholog sądowy w zakresie pomocy psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych przy  Sądzie Okręgowym w Płocku oraz seksuolog, terapeuta par, małżeństw, rodzin, coach, diagnosta, interwent kryzysowy, doradca zawodowy oraz  mediator.

Doświadczenie od wielu lat zdobywam w Ośrodkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych typu przedszkola i szkoły podstawowe i średnie, placówkach służby zdrowia oraz jestem właścicielem Pracowni  Psychologiczno-Terapeutycznej w Płocku i we Włocławku, specjalizującej się w terapii par, małżeństw, rodzin, w psychologii zdrowego człowieka, kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych, depresji, zaburzeń lękowych i nerwicowych jak i również prowadzę badania psychotechniczne dla kierowców, operatorów, pracowników z zakresu Medycyny Pracy, badania psychologiczne pozwolenia na broń, sędziów itp. badania predyspozycji zawodowych oraz szkolenia i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Świadczę pomoc  zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, osób starszych oraz osób doznających przemocy, osób żyjących w rodzinach z problemami alkoholowymi.

Jestem certyfikowanym terapeutą dzieci i młodzieży. Posiadam uprawnienia do pracy terapeutyczno – diagnostycznej z dziećmi i młodzieżą obejmujące także współpracę terapeutyczną z rodzinami. Specjalizuję się w terapii złości i agresji, terapii dziecka z mutyzmem, lękiem i nieśmiałością oraz prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych TUS.

Od 2014 roku posiadam certyfikat indyjskiego doktora Madana Kataria, który w połowie lat dziewięćdziesiątych zaczął organizować w Indiach Kluby Śmiechu. Z dużą przyjemnością zajmuję się więc gelotologią czyli prowadzę terapie śmiechem dla osób dorosłych. Termin gelotologia pochodzi od greckiego słowa gelos – śmiech i ma dwa pokrewne znaczenia. Pierwsze oznacza naukę zajmującą się badaniem wpływu śmiechu na zdrowie. Drugie znaczenie ma charakter medyczny i oznacza terapię śmiechem, opartą na przekonaniu, że śmiech pomaga odreagować stres, konflikty, frustracje i ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.

Jako mediator cywilny oraz rodzinny prowadzę mediacje rodzinne w sytuacjach około rozwodowych. Na stałe współpracuję z radcą prawnym.

W celu dalszej edukacji doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności podjęłam studia z Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prywatnie na co dzień doświadczam każdego dnia bycia mamą nastolatków oraz żoną. Wolny czas uwielbiam spędzać z rodziną, przyjaciółmi oraz bardzo lubię tańczyć.  Moją pasją są: psychologia pozytywna, muzyka i podróże.

Zapraszam, Sylwia Kwiatkowska

Psycholog godny Państwa zaufania.

OPŁATY ZA KONSULTACJĘ, KAUCJĘ ORAZ POBRANIE OPŁATY ZA NIEPRAWIDŁOWO ODWOŁANE WIZYTY W GABINECIE

* Rezerwacja terminu konsultacji wstępnej odbywa się telefonicznie lub mailowo. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty (przelew pełnej kwoty konsultacji wstępnej) na dwa dni po rezerwacji terminu wizyty, w celu jego zatwierdzenia. W przypadku braku wpłaty i zaksięgowania na rachunku gabinetu w ww. terminie, termin rezerwacji zostaje automatycznie anulowany, bez konieczności informowania Pacjenta.

* Wizyty potwierdzane są na dwa dni robocze przed planowanym spotkaniem. Osoba, która otrzymała wiadomość potwierdzającą, a nastąpiła konieczność odwołania wizyty, powinna tego samego dnia poinformować o tym fakcie w formie wiadomości lub telefonicznie do godz. 20.00)

* Z chwilą potwierdzenia wizyty przez SMS następuje ostateczna rezerwacja terminu. 

* Umówioną wizytę można odwołać najpóźniej na 24h przed planowanym terminem spotkania. 

* Niepojawienie się na zaplanowanej wizycie lub jej odwołanie tego samego dnia wiąże się z koniecznością zapłaty za zarezerwowany termin (100% kwoty), z uwagi na brak możliwości skorzystania z niego przez inną osobę. Brak uiszczenia opłaty do końca dnia następnego (po dniu potwierdzonej wizyty) będzie równoznaczne z brakiem chęci do kontynuowania terapii/spotkań, a terminy kolejnych wizyt zostaną odwołane (po wcześniejszym poinformowaniu). 

* Istnieje możliwość płatności gotówką lub kartą na miejscu lub przelewem – w tym wypadku środki powinny wpłynąć na konto gabinetu na dzień roboczy przed wizytą.

* Sesje za pośrednictwem Skype powinny być opłacane przed rozmową – środki powinny wpłynąć na konto gabinetu na dzień roboczy przed rozmową.

Konto do wpłaty opłaty za konsultację:

Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna Sylwia Kwiatkowska

03 1560 0013 0000 1140 0005 8093

Tytuł: Konsultacja psychologiczna (Imię i Nazwisko Pacjenta)

GABINETY

  • ul. 3 Maja 17 m. 1 (1p.), 09-409 Płock
  • ul. Toruńska 222 gabinet 28a, 1p, 87-805 Włocławek