Mediacje

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktu czy sporu, w której pośredniczy bezstronna osoba trzecia – mediator. Jest on odpowiedzialny za wzajemną komunikację stron konfliktu oraz precyzyjne określenie ich interesów. Pomaga skłóconym stronom w znalezieniu konsensusu i zakończeniu konfliktu.

Jednym z zadań, w których się specjalizuję jest mediacja, która  realizowana jest w następujących sytuacjach:

  • rozwód rodziców – mediator w tym konflikcie reprezentuje niezależne dobro dziecka, które traktowane jest jako cel nadrzędny konfliktu. Pomaga on w porozumieniu się rodziców w sprawach takich, jak: podział obowiązków czy spotkania (w sytuacji rozwodu bądź separacji);
  • konfliktu dziecko / nastolatek a otoczenie społeczne, szkoła, rodzina i rodzeństwo – w przypadku przewinienia małoletniego dziecka wobec osób trzecich, mediator wspiera niezależne strony konfliktu;
  • konfliktu na płaszczyźnie rodzic – nastolatek – mediator ma za zadanie wyrównanie poziomu emocji i stresu w danej rodzinie. Mediacje na tej płaszczyźnie są częste we współczesnym świecie, a ich podstawowym zadaniem jest rozwiązanie bądź złagodzenie tarć i wybuchów emocjonalnych w rodzinie;
  • kryzysu małżeńskiego/partnerskiego – zadaniem mediatora jest rozwiązanie powstałych konfliktów małżonków bądź partnerów w trudnych, znaczących i kluczowych dla nich sprawach; mediacja pozwala na otwarcie się pary na nowe rozwiązania, jakich wcześniej nie brała pod uwagę;