Badania psychotechniczne

W ramach Pracowni psychotechnicznej wykonujemy badania:

 • Kierowców i kandydatów na kierowców:

wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E, T)
pojazdów uprzywilejowanych, kierowcy TAXI.

 

 • osób kierujących pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),
 • operatorów: wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
 • osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej ;

 badania psychologiczne (tzw. psychotechnikę) dla:

 • kandydatów na instruktorów
 • do pracy instruktora
 • do pracy egzaminatora
 • kandydatów na egzaminatorów

 

kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,

badania z zakresu ustawy o broni I amunicji;

badania psychologiczne kierowcom skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy.

 • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych
 • kierowców sprawców wypadku drogowego

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.

 

Pracownia psychotechniczna dysponuje salą do badań grupowych oraz salą do badań z wykorzystaniem aparatury do badań psychotechnicznych.

Zakończone badania są szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników przez badającego psychologa oraz wydaniem stosownego zaświadczenia/orzeczenia.

Zapewniam fachowe i rzetelne przeprowadzanie badań w miłej i bezstresowej atmosferze.

 

Psycholog wykonujący poniższe badania musi mieć uprawnienia do badania osób posługujących się bronią, nawet jeśli badana osoba nie posiada lub nie stara się o pozwolenie na broń.

Badania psychologiczne i lekarskie są potrzebne gdy:

 • przystępujesz do konkursu na stanowisko sędziego lub prokuratora,
 • podejmujesz pracę asesora sądowego lub asesora prokuratorskiego
 • jesteś kandydatem na aplikację sądową lub prokuratorską
 • jesteś kandydatem na aplikację kuratorską
 • podejmujesz pacę kuratora zawodowego lub kuratora społecznego
 • jesteś komornikiem , chcesz otworzyć kancelarię komorniczą
 • chcesz zostać asesorem komorniczym

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia psychologicznego i lekarskiego. Po badaniu wydaje się zaświadczenie o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Nie określa się terminu ważności.

WSPIERAMY PRZYGOTOWANIA DO MULTISELEKTU

Osobom starającym się o pracę w służbach mundurowych stwarzamy możliwość oswojenia się z badaniem testami psychologicznymi tzw. MULTISELECTEM

Kandydat na policjanta lub żołnierza może dowiedzieć się w bezpiecznej atmosferze na czym polegają testy psychologiczne i jak wygląda rozmowa z psychologiem.
Może w naszej pracowni poznać swoje możliwości wykonując zestaw testów badających cechy osobowości i temperamentu, inteligencję emocjonalną oraz sprawność intelektualną.
Może poznać lepiej siebie i swoje reakcje w sytuacji trudnej, w warunkach stresu, presji czasu i wymagań.
Po badaniu kandydat otrzyma dokładne informacje na temat wyników zastosowanych testów. Dowie się również jak można interpretować uzyskane rezultaty.
Testy stosowane w pracowni psychologicznej sprawdzają podobne cechy i zdolności, które sprawdza MULTISELEKT.

W pracowni w Centrum medycznym Prof-med we Włocławku prócz badań psychologicznych, psychotechnicznych można wykonać obowiązkowe badania lekarskie.

W Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej w Płocku współpracujemy z lekarzami, pomożemy w umówieniu kolejnych wizyt na dalsze badania.

Gwarantujemy Państwu, iż:

 • Gabinet wyposażony jest w najnowszy sprzęt oraz testy zgodne z wymaganiami w zakresie badań psychologicznych kierowców.

ZAPRASZAMY do współpracy firmy – przy realizacji zleceń oferujemy korzystne rabaty i upusty.